Brief amme baas. (2006)

5 mrt

Geplaatst op 28 december 2006

Lieve baas,
we kennen elkaar dan wel niet pessoonlijk, maahdat maakniet uit verder. Ik wil u op deez manier effe bedanken voorut mooie kerzpakket. De bonbons waren heel erg lekker en ook de fles roojewijn waz vooral erg lekker. Ik weet dattun hoop mensen geen kerzpakket krijgen en ik weet ook dat er iemand is die bij de Jumbo werkt en die geklaagd heeft overzun kerzpakket. Die werkt nu trouwez niemeeh bijdeJumbo, maah daz weer een heel ander vehaal. Kweenie offu toevallig wel eens eerder langs bent komen surfven, maah in gval van wel: ik ben niet zo’n drinker. Hebbu kenneleze ergenz. Ook hebbu kenne lezedat ik niet zo gesja… gechar… gesharm… gek veel heb met de kerzdagen. Datliggookvaswel aan mij, maah ook dazwweer een heel ander vehaal. Nougoe, had ik u al bedankt voor de flezroojewijn in m’n kerzpakket? Bedankt. Wat doet zo’n kerzhater eigenlijk medde kerz, hoor ikku denken? Nou, nieveel. Uitrustevooral, van de kerzdrukte inuw (en een beetje mijn, dus onze) toko. Waz weer gekkehuiz, zoalsgwoonlijk. Na werktijd snelnog effe laatste boosschappen gdaan en voor het eezt vammeleven een flez hele goekope gluuhein… glu… vandie wijngkocht die je moet opwarmen voordat jumdrinkt. Nou hebben we ook sindzeen paahmaanden digitaleteleviesie en daaaar kan jeook filmshuren, duz een hele leuke film gehuurd: NannyMcPhee. Onderut gnot van een wijntje dat je opkunt warmen, maar dat hebben we niet gdaan; de kachel brandde gwoon in huiz. Leuke flim, met een héél erg lelijkwijferin. Maah alles komp goed, want het iz maar een filmje, niewaar? Toen gingenwe eten. Nikz bijzonders van plan, maah opput laazte moment toch maar het gourmetstel op tafel gesode… gzet. Vrrek, dacht ik, het is kerz, dus laatikhetwijntje uit m’n kerzpakket maareens open maken. Het feit dattik immeeigenhuis moet zoeken naah de kukketrekkert, isaleen teken dat ik niet veel drink. Ik weet ook heuswel dat ik na tweewijntjes moet stoppen. Maarjaaaah, tis kerz en ikhoef voorde verandering eens niet te rijje (dazookwel een beetjeraar, als je al inje eigenhuiszit, vijjenie?), dusikdenk: meid, doesgek, neemd’rnogéén. (Trouwez, bedankt voordie flezroojewijn overiges!) Duzzikheb de boel van binnenin m’n spijsverteringzkanaal een beeje zitten irrigeren (dassunheelmoeijlijk woord voor nathouden) met in totaal drie glaazjes wijn. Kanbez. Vooral asje niet meer hoef te rijje, want ik wasdus al gwoon thuis dus. Kwaz alleen effe vergeten dattik ook nog een glaasje van die opwarmwijn ophad, duz das… eh… vierwijntjes binnen vieruurtijd ofzo. Dazvoor nommale menzen geen probleemverder, maar voormij… ik ben nielazerus ofzo, kwordalleen een beetje licht immehoofd. En het gwicht wat normaalimmehoofd zit, zit nu inmijn benen, kejje dat? Geeftniet verder, ik wazimmers toch al thuis, maar ik moesme wel een beejje concen… conce… een beejje opletten toenik met het gourmetstel naarde keukenlliep. Ik waasschuwde m’n moeder dazze niet moestopkijken azze in de keukeneen klap zou horen: ikwas dan waarschijnlijk neergegaan, maar dan moesze me maargwoon laten liggen; ik kom vanzelf wel weerbij. En trouwez; ikwas toch althuis. Hetvielme wel op dat de gang elkekeer voorbijkwam, maar ook datzal welweer aan mij gelegen hebben, denk ik. Nougoed, kben nietonderuit gegaan, maar ikhebwel heel erg lekker gslapen. Goedspul wel.
Lieve baas, namez mij en de gang enhet gourmetstel: een heelfijn nieuwjaarhoor!
En haddik u al bedankt voorde flezroojewijn uit m’n kerzpakket? Bdankt! (Ook namez de gang en het gourmetstel.)

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: